Generelle Regler

Disse regler gælder alle steder som er en del af GeekLife community, det vil sige in-game, out-game og alle andre steder som har med GeekLife at gøre.


 1. Det er på ingen måder tilladt at benytte sig af tredjepartsprogrammer eller omtale dem, på nær VoiceMOD hvis det er RP relateret.
 2. Det er et krav, at du som spiller på GeekLife, er i stand til at kunne formulere samt forstå både mundtligt og skriftligt dansk.
 3. Det er på ingen måder tilladt at udtale sig mundtligt eller skriftligt på nogle racistiske, diskriminerende eller nedgørende måde.
 4. Det er på ingen måder tilladt at true eller chikanere medlemmer personligt på GeekLife, hverken i åben eller lukket fora.
 5. Det er et krav, at du respekterer alle medlemmer af GeekLife, ligegyldig af rank eller stilling.
 6. Det er på ingen måder tilladt at reklamere på GeekLife.
  F.eks for communities, streamers, YouTubers, virksomheder eller organisationer.
 7. Det er et krav, at du som spiller på GeekLife, altid holder en god tone.
 8. Det er ikke tilladt at have stødende eller seksuelle krænkende billeder ligeså navne på GeekLife.
 9. Det er ikke tilladt at rette på andre i henhold til reglerne, hvis man ikke er staff (backseat moderating).
 10. Opdages der fejl eller bugs på GeekLife, skal disse rapporteres ASAP til en Staff. Destro mere, er det ikke tilladt at gøre brug af disse fejl/bugs.
 11. Det er ikke tilladt at gøre brug af informationer som du har fået Out Of Character (OOC).
 12. Det er ikke tilladt at snakke om fremtidigt eller nuværende RP-scenarier, kun forrige RP-scenarier må snakkes om.
 13. Hvis du afspiller musik, skal du være sikker på at det ikke er til gene for andre, og folk skal være enige om at der bliver afspillet musik.
 14. I stillezoner må man ikke lave unødvendige lyde.

In-Game Regler

Disse er server-regler som gælder in-game på FiveM serveren.


 1. Det er et krav at man er 14+ år gammel.
  Stk. 1, dog hvis man er blevet whitelisted inden GeekLife fik aldergrænse på serveren er man fritaget fra denne regel.
  Stk. 2, dog hvis andet er aftalt med Head-Admin eller højere, kan man fritages fra denne regel.
 2. Det er et krav at du har lyd og en velfungerende mikrofon aktiveret.
 3. Det er ikke tilladt at gøre brug af Politi ligeså EMS tøj.
 4. Hvis du dør i et scenarie kan du ikke huske noget hvis du mister dine ting (respawner), men hvis du derimod bliver livet op af en læge eller lægen på pillbox kan du huske hvad der er sket indenfor rimelighedens grænser. Hvis du eksempelvis bliver gennemhullet af en person med 2 magasiner eller andre scenarier, kan du ikke huske så meget om hvem personerne er eller noget, men hvis du derimod bare er blevet slået ned (gjort bevidstløs), kan du huske meget mere. (NLR)
 5. Du skal frygte samt reagere relevant (FearRP) for dit liv, hvis du har våben trukket mod dig.
  F.eks. kniv, skydevåben, tazer og genstande som smadrede flasker.
 6. Det er ikke tilladt at forsøge at dræbe eller dræbe andre uden forudgående samt relateret RP historie (RDM).
 7. Det er ikke tilladt at køre andre ned uden forudgående samt relateret RP historie (VDM).
 8. Det er ikke tilladt at lave ekstreme samt urealistiske RP-scenarier, husk på at det skal være sjovt for modparten også (PowerGaming/HeroGaming).
 9. Det er ikke tilladt at flygte fra politiet uden forudgående samt relateret RP historie.
 10. Det er ikke tilladt at chikanere politiet uden forudgående samt relateret RP historie (Cop bait).
 11. Det er ikke tilladt at chikanere EMS uden forudgående samt relateret RP historie (EMS bait).
 12. /me skal kun bruges til at videregive informationer, handlinger og guidance til læger.
  F.eks. (“Tjekker puls” - “Giver billede” - “Skudt i armen”) mv.
 13. Det er ikke tilladt at logge ud midt i et RP-scenarie (Combat Log). Der skal gå som minimum 15 minutter efter man har færdiggjort et scenarie før man må logge ud.
 14. Man skal RP sig til at der er mange ansatte og kameraer ved alle regeringsbygninger.
  F.eks. hospitaler, politistationer, fængsler, retsbygninger eller rådhus.
 15. Er man interesseret i at dræbe sin karakter skal man snakke med en fra ledelsen omkring et CK.
 16. Det er ikke tilladt at benytte sin kammerat som gidsel til røverier (FailRP).
 17. Politi og EMS må ikke være korrupte.
 18. Alle supportsager skal tages i Support sektionen på Discord.
 19. Hvis man benytter maskeringer, kan man ikke genkende personer på deres stemme.
 20. Det er ikke tilladt at kidnappe folk på eller foran regeringsbygninger eller på kasinoet.
 21. Det er ikke tilladt at kidnappe EMS som er on duty.
 22. Hvis du ikke er en officiel/anerkendt bande, må du ikke agere som en bande.
 23. Hvis man ikke er medlem af en officiel/anerkendt bande, så kan man ikke claim territorier.
 24. Hvis du er mekaniker, må du gerne være kriminel, men du må ikke nægte folk adgang til at få lavet deres køretøj eller hentyde dertil.
 25. Det er ikke tilladt at skyde civile NPC'er, dette betegnes som RDM.
  Stk. 1. En undtagelse er NPC'er som bærer våben og er aggressive.
  Stk. 2. Du kan ikke bruge NPC'er som gidsler til RP Scenarier.
 26. Hvis du overværer et scenarie hvor du optager dit gameplay kan du som betjent bruge det i RP, hvis du ikke har været død (bodycam) og fra ens politibil hvis det ikke er blevet ødelagt i RP.
 27. Voldtægts RP er på ingen måder tilladt.
 28. Man må maksimalt være 4 kriminelle til butiksrøveri og juvelrøveri.

Bande Regler

Disse er server-regler lavet i samarbejde med banderne, som gælder in-game på FiveM serveren.


 1. Før man kan sende en ansøgning om at blive en officiel bande, skal alle som er med i ansøgningen have spillet og været aktiv på serveren i minimum 60 timer.
 2. Det er ikke tilladt at bruge et navn til en bande, som relatere til en aktiv bande i virkeligheden.
 3. Man skal som udgangspunkt være 5 personer før man kan sende en bande ansøgning.
 4. Når folk ansøger om at blive en bande, skal bandelederne fra de nuværende bander udpege et medlem fra sin egen bande, som skal være med til at vurdere om banden passer ind på serveren.
 5. Der må maksimalt være 15 fuldgyldige medlemmer af en bande, så dette gælder ikke en hangaround eller supporter, da de ikke er optaget som medlem i banden.
 6. Hangarounds eller supportere må ikke deltage i en bandekrig, men må gerne være med til at lave andet kriminalitet, hvis det er det som banden går ind for.
 7. Hvis en bande har været inaktive i 14 dage, kan bandelederne sammen med Staff afholde et møde omkring hvorvidt banden skal lukkes.
 8. Hvis en bande bryder reglerne gentagende gange, kan Staff tage en beslutning om at lukke banden uden varsel. Bandelederen vil selvfølgelig få en besked, hvis dette sker, og vedkommende skal sørge for at informere bandemedlemmerne om lukningen.
 9. Det er ikke tilladt at være undergruppe til en bande, men man må gerne have fælles interesser og værdier.
 10. På GeekLife har vi valgt at der maksimalt må være 5 officielle bander, hvor man så kan melde sig ind, hvis ens karakter vil gå den vej. Dette kan justeres med tiden, hvis der kommer behov for flere bander på serveren.
 11. Som bande kan lederen claim territorier som er relevant for bande RP.
 12. Hvis man som bande ønsker at starte en bandekrig mod en eller flere bander, skal man sende en besked eller et dokument med en detaljeret ansøgning om at starte en bandekrig til ledelsen. Bandekrigen skal godkendes på forhånd af ledelsen.
 13. Der skal være et specifikt formål før man kan starte en officiel bandekrig
 14. Man må maksimalt være 15 deltagere i en bandekrig fra hver bande, og hvem der deltager skal også oplyses i eller efter ansøgningen om at starte en bandekrig. Hvis man ikke har nok medlemmer i sin bande, må man gerne tage andre borgere med, så længe de ikke selv er medlem af en af de andre deltagende bander.
 15. En bandekrig kan maksimalt vare 3 dage og såfremt at bandekrigen ikke er slut inden da, skal bandelederne fra de deltagende bander sammen med de bandeansvarlige og ledelsen blive enige om, hvad der skal ske derfra.
 16. Hvis man er deltager i en bandekrig, skal man vise synligt tegn på at man er medlem af den bande man repræsentere så længe bandekrigen varer, og det er ikke tilladt at lave drastiske ændringer i sit udseende.
 17. Hvis man dør i en bandekrig, kan man ikke længere deltage aktivt i krigen, og det er ikke tilladt at dele information omkring hvordan eller hvor man er blevet slået ihjel. Man skal derudover også gå i civilt tøj indtil bandekrigen er afsluttet.
 18. En bandekrig kan færdiggøres ved at der kun er en bande som står tilbage. Hvis der aftales våbenhvile eller hvis der bliver indgået et forlig. Dette skal selvfølgelig oplyses til de bandeansvarlige og ledelsen.
 19. Staff kan til enhver tid afslutte en bandekrig, hvis det tager overhånd eller der bliver brudt nogle former regler i bandekrigen.

Admin Regler

Disse regler gælder for al GeekLife's staff.


 1. Som staff er man 100% frivillig og der vil ingen fordele være.
 2. Det er ikke tilladt at snakke om support-sager med irrelevante parter eller individer.
 3. Det er ikke tilladt at snakke om support-sager i offentlige tilgængelige kanaler.
 4. Det er ikke tilladt at tilslutte sig igangværende support-rum uden at have spurgt om lov først.
 5. Hvis man har været i et RP-scenarie, skal der gå mindst 15 minutter inden man må genoptage support-sager.
 6. Det er kun tilladt at bruge Admin menu'en ved support-sager, dog er spectate og noclip undtaget i henhold til overvågning.
 7. Er du igang med RP eller lave ulovlige handlinger, er det ikke tilladt at bruge spectate/noclip for at holde øje med andre, her skal igen gå mindst 15 minutter inden genoptagelse af support-sager.
 8. Det er ikke tilladt at rykke med folk på Discord'en uden at have fået lov. Der må kun mutes, hvis en person er til gene for andre.
 9. Al GeekLife's staff har åben privat besked. Staff som ikke vil kontaktes har privat Discord og kan ikke skrives til.

Ordliste

Dette er en oversigt og forskellige termer i FiveM RolePlay verdenen.


 1. OOC - Out Of Character.
 2. META - Det er at man bruger informationer man har fået ude fra spillet inde i spillet, og det må man ikke.
 3. RDM - Random DeathMatch, at man går og slår folk ihjel tilfældigt, det må man ikke.
 4. VDM - Vehicle DeathMatch, at man slår folk ihjel med køretøjer eller bruger dem som våben uden rp grundlag, hvilket ikke er tilladt.
 5. Cop Bait - At man provokere sig til politi RP med vilje, dette må man ikke, fordi så kan politiet ikke lave andet.
 6. EMS Bait - Hvis man intentionelt eller med vilje laver selvmord, slåskamp, erklærer sig selv for psykisk syg samt dør gentagne gange uden forudgående samt relateret RP historie, for at få EMS RP.
 7. PowerGaming/HeroGaming - Det er at man leger Superman in-game, altså gør fuldstændige vilde ting, man normalvis ikke ville gøre, det skal man også undgå.
 8. ContentRP - Dette betyder at man ikke behøver at spille som om at det er virkelighed, det vil sige at man gerne må gøre nogle ting som er lidt extraordinær. Husk dog på at sit ContentRP skal være sjovt for modparten.
 9. FearRP - Dette betyder at hvis man f.eks. får sigtet en pistol mod sit hoved, så trækker man ikke bare selv sit våben, fordi det kan man ikke nå og man frygter (fear) for sit liv.
 10. NLR - New Life Rule betyder at man ikke må returnere til samme RP scenarie når man har været død, så er man startet forfra og kan ikke huske hvorfor man døde. Man husker dog stadig sine kontakter og sit liv overordnet.
 11. Backseat moderating - Hvis man udgiver sig for at være f.eks. betjent eller læge uden at være det eller hvis man retter på andre spillere uden at være moderator, staff eller anden administrativ stilling.
 12. Combat Log - Hvis man logger ud midt i en skudduel, flugt fra politi, gidseltagning eller andre RP-scenarier.
 13. CK - Character Kill er hvor man får slettet alt omkring sin karakter og starter fuldstændig forfra. Dette kan man kun selv gøre!
 14. PK - Player/Person Kill er hvor man tvinger en anden spiller til CK, dog hvor spilleren beholder al sin progress, men bliver tvunget til at skifte navn samt udseende og ikke kan huske sit tidligere liv. Dette kan kun Ledelse godkende.